Liste over oprettede foreninger

1 Aktive Kvinder Kjellerup
Lindevej 20
8620 Kjellerup
Telefon: 86882097
Kontaktperson: Tove Søften
E-mail: soeften2@sol.dk
Web:
2 Aktivitetscentret Al-huset
Skolegade 5
8620 Kjellerup
Telefon: 89703530
Kontaktperson:
E-mail:
Web:
3 Ans Borgerforening
Østre Langgade 3
8620 Kjellerup
Telefon: 86870198
Kontaktperson: Michael Heide
E-mail: mh@se-automation.dk
Web: .
4 Ans handelsstandsforening
Østre Langgade 6
8643 Ans By
Telefon: 86870999
Kontaktperson: Peter Høst
E-mail:
Web: www.ansby.dk
5 Ans og Omegns kvinder
.
8643 Ans By
Telefon: .30537603
Kontaktperson: Helene Kristiansen
E-mail: hkjk@privat.dk
Web:
6 AOF Kjellerup
Stadion allè 7, 2.sal
8800 Viborg
Telefon: 86629166
Kontaktperson: AOF Centerviborg
E-mail: post@aofcenterviborg.dk
Web: www.aofcenterviborg.dk
7 Arena Midt
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
Telefon: 23349004
Kontaktperson: Michael Svipper
E-mail: michael@arenamidt.dk
Web: www.arenamidt.dk
8 Bakkegårdens Kunstgruppe
Blichersvej 22
8620 Kjellerup
Telefon: 86889021
Kontaktperson: Rita Mikkelsen
E-mail:
Web:
9 Beboerforeningen for Hinge Sogn
Tingskrivervej 26, Hinge
8620 Kjellerup
Telefon: 86886097
Kontaktperson: John Birk
E-mail: -
Web:
10 Billard Klubben Ans
Klokkelyngen 9
8643 Ans By
Telefon: 86870369
Kontaktperson: Jes Frost
E-mail: jplfrost@gmail.com
Web: www.jbu-billard.dk
11 Birgitte Mikkelstrup
Rævestien 6
8850 Bjerringbro
Telefon: 20307588
Kontaktperson: Birgitte Mikkelstrup
E-mail: birgitte_mik@hotmail.com
Web:
12 Blicheregnens Museumsforening
Ansvej 12
8620 Kjellerup
Telefon: 86886266
Kontaktperson: Eigil Overby
E-mail: .
Web: www.blicheregnensmuseum.dk/museumforfor.htm
13 Blicheregnens Bueskytter
Tingskrivervej 29, Hinge
8620 Kjellerup
Telefon: 40648156
Kontaktperson: Egon Knudsen
E-mail: Egon.knudsen@mail.tele.dk
Web:
14 Blicheregnens lokalråd

8620 Kjellerup
Telefon: 20651750
Kontaktperson: Linda Lyngsøe
E-mail: lyngsoe@hotmail.com
Web:
15 Blicheregnens Museumsforening
Munkemarken, Thorning
8620 Kjellerup
Telefon:
Kontaktperson: Martin Svenningsen
E-mail: munkemarken@gmail.com
Web:
16 Brugerrådet
.
8620 Kjellerup
Telefon: 87702348
Kontaktperson: .
E-mail: .
Web:
17 Brugerrådet Sandgårdsparken Kjellerup
Sandgårdsvej 32
8620 Kjellerup
Telefon: 20282624
Kontaktperson: Elly Toft Jensen
E-mail: etoftkj@youmail.dk
Web:
18 Brugerrådet v. Malmhøj
Liljevej 37
8620 Kjellerup
Telefon: 86888335
Kontaktperson: Birthe Clausen
E-mail: birthe.clausen@fiberpost.dk
Web: .
19 Brugerrådet v. Solgården, Sjørslev
Sognegårdsvej 10
8620 Kjellerup
Telefon: 86667090
Kontaktperson: Tove Mønsted
E-mail: tove.monsted@gmail.com
Web:
20 Børnekultur Silkeborg og Kjellerup Bibliotek
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail: .
Web: .
21 Danmarks Naturfredningsforening - Kjellerup lokalkomite
Grågaardevej 12
8620 Kjellerup
Telefon: 86880046
Kontaktperson: Bodil Evald
E-mail: bodilevald@live.dk
Web: www.dn.dk/Silkeborg
22 Danske Seniorer Thorning Pensionistforening
Munkemarken 74, Thorning
8620 Kjellerup
Telefon: 86880327
Kontaktperson: Anna Grete Svenningsen
E-mail: aconsult@mail.dk
Web:
23 De grønne pigespejdere, Kjellerup
Egebakken 3
8620 Kjellerup
Telefon: 86882672
Kontaktperson: Elisabeth Ringgaard
E-mail: .
Web: .
24 Designa
Industriparken 1
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Anders Hartvig
E-mail: ah@designa.dk
Web: www.designa.dk/grandprix
25 Designa og Danmarks Cykel Union
Industriparken 1
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Anders Hartvig
E-mail: ah@designa.dk
Web: www.designa.dk/dm
26 Fodslaw Kjellerup
Christiansvej 15
8800 Viborg
Telefon: 26139588
Kontaktperson: Niels Peter Nielsen
E-mail: toveognp@os.dk
Web: www.fodslawkjellerup.dk
27 Foreningen for transcendental meditation
Mausingvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 86888031
Kontaktperson: Kirsten Bruun
E-mail: kirsten@tmnu.dk
Web: www.tmnu.dk
28 Foreningen Norden
Hosekræmmervej 14, Thorning
8620 Kjellerup
Telefon: 86880689
Kontaktperson: Ellen Andersen
E-mail: em-tw.andersen@mail.dk
Web:
29 Foreningen Norden og Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon:
Kontaktperson: Inge Kring
E-mail:
Web:
30 Foreningen Russiske Feriebørn
Ædelgranen 1
8620 Kjellerup
Telefon: 24241688
Kontaktperson: Niels Peder Bjærre
E-mail: np@bjaerrekjellerup.dk
Web: www.russiskeferieborn.dk
31 Grathe menighedsråd
Haugevej 39
8620 Kjellerup
Telefon: 86888392
Kontaktperson: Verner Pedersen
E-mail: inger.michelsen@gmail.com
Web: .
32 Grønbæk KFUM´s idrætsforening
Glensøvej 10
8620 Kjellerup
Telefon: 86870186
Kontaktperson: Jørgen Pedersen
E-mail: .
Web: .
33 Grønbæk Menighedsråd
Vestre Langgade 42
8643 Ans By
Telefon: 86879149
Kontaktperson: Henry Pedersen
E-mail: accord-tryk@mail.dk
Web:
34 Hauge Forsamlingshus
Solsikkevej 20
8620 Kjellerup
Telefon: 22592854
Kontaktperson: Lene Lykke
E-mail:
Web: .
35 Hauge Ungdoms & Gymnastikforening
Gl. Revlvej 2A
8620 Kjellerup
Telefon: 86888488
Kontaktperson: Lene Bech
E-mail: lene.bech@mail.dk
Web:
36 Hjerteforeningen - Silkeborg lokalkomité og Kjellerup Fodslaw
Pilevænget 11
8620 Kjellerup
Telefon: 86883417
Kontaktperson: Lisbeth Dahl Sø Nielsen
E-mail:
Web:
37 HT 87
Gl. Revlvej 2A
8620 Kjellerup
Telefon: 86888488
Kontaktperson: Lene Bech
E-mail: lene.bech@mail.dk
Web:
38 Indre Mission i Thorning
Hosekræmmervej 14, Thorning
8620 Kjellerup
Telefon: 86880689
Kontaktperson: Ellen Andersen
E-mail:
Web:
39 Institutionerne og børnebiblioteket
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: .
E-mail: .
Web: .
40 KFUM & K i Hinge
Tingskrivervej 28 A
8620 Kjellerup
Telefon: 86886190
Kontaktperson: Hanne Bitsch
E-mail: fam.bitsch@post.tele.dk
Web:
41 KFUM og KFUK, Kjellerup
Gl. Hærkrovej 19, Hvam
8620 Kjellerup
Telefon: 86668144
Kontaktperson: Lisa Olsen
E-mail:
Web:
42 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med LOF Midtjylland
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail: bibhv@kjellerup.dk
Web: .
43 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med Mosaikken og LOF-Midtjylland
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Stinne Aastrup
E-mail: .
Web: .
44 Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Lisbeth Dahl Sø Nielsen
E-mail: .
Web:
45 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med Mosaikken og Musikforeningen Polyfon
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail: .
Web: www.silkeborgbibliotekerne.dk
46 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med Silkeborg Brand og Redning
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail: .
Web:
47 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med Silkeborg Kommune og Psykinfo Midt, ´Region Midtjylland
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail: .
Web: www.silkeborgbibliotekerne.dk
48 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med Thorning og Omegns Jagtforening
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Stinne
E-mail: .
Web: .
49 Kjellerup Bibliotek i samarbejde med Ældresagen Kjellerup
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail:
Web:
50 Kjellerup Bibliotek og Kjellerup skole
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Ilse Kristensen
E-mail: .
Web: .
51 Kjellerup Bibliotek og Mosaikken
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail:
Web:
52 Kjellerup Bio og Kjellerup Bibliotek
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: .
E-mail: .
Web: .
53 Kjellerup Børnebibliotek og Kjellerup skole
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail: .
Web: www.silkeborgbibliotekerne.dk
54 Kjellerup Børnebibliotek og Mosaikken
.
8620 Kjellerup
Telefon: 87221920
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail: .
Web: .
55 Kjellerup Erhvervsforum, Kjellerup Håndværker- og borgerforening, Nordea, Jyske Bank, BG Bank, Lokalsparekassen, Kjellerup IF, Levring IF og Hørup Meninghedsråd
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: .
E-mail: .
Web: .
56 Kjellerup Gymnastik Forening
Kjellerup
8620 Kjellerup
Telefon: 52 77 44 30
Kontaktperson:
E-mail: Bestyrelsen@kjellerupgf.dk
Web: www.kjellerupgf.dk
57 Kjellerup Handelsstandsforening
Søndergade 19
8620 Kjellerup
Telefon: 86881955
Kontaktperson:
E-mail:
Web: smb0095.dynasite-smb.dk/
58 Kjellerup Havekreds
Bødkersmindevej 22
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Poul Ruskjær
E-mail: .
Web: .
59 Kjellerup Havekreds og Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon:
Kontaktperson: Ilse Kristensen
E-mail:
Web:
60 Kjellerup Idrætsforening
Brogade 2 C
8620 Kjellerup
Telefon: 86881458
Kontaktperson: John Fuglsang
E-mail: -
Web:
61 Kjellerup Idrætsforening - Levring Idrætsforening
Almtoftvej 48
8620 Kjellerup
Telefon: 86882214
Kontaktperson: Bent Rasmussen
E-mail: -
Web:
62 Kjellerup Idrætsforening - Levring Idrætsforening - Kjellerup Gymnastikforening ening
Almtoftvej 48
8620 Kjellerup
Telefon: 86882214
Kontaktperson: Bent Rasmussen
E-mail:
Web:
63 Kjellerup Landbo Seniorklub
Hosekræmmervej 1
8620 Kjellerup
Telefon: 25532925
Kontaktperson: Tonnie Rasmussen
E-mail: tonnie.carsten@rasmussen.mail.dk
Web:
64 Kjellerup Landbo Seniorklub
Hosekræmmervej 1.
8620 Kjellerup
Telefon: 86880712 / 25532925
Kontaktperson: Tonnie Rasmussen
E-mail: Tonnie.carsten@mail.dk .
Web: .
65 Kjellerup Landboungdom
Vinderslevvej 52
8620 Kjellerup
Telefon: 87700007
Kontaktperson: Martin Døssing
E-mail: .
Web: www.ungdomskontoret.dk
66 Kjellerup Lokalråd
Gl. Dalsgårdsvej 1
8620 Kjellerup
Telefon: 26965573
Kontaktperson: Edna Fisker
E-mail: ednafisker@mail.dk
Web: wwww.kjelleruplokalråd.dk
67 Kjellerup og Omegns rideklub
Haugevej 62
8620 Kjellerup
Telefon: 86888367
Kontaktperson: Britta Ankersen
E-mail: info@koor.dk
Web:
68 Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Kirkebakken 13,
8620 Kjellerup
Telefon: 86881110
Kontaktperson: Johan Christian Nord
E-mail: johan.chr.nord@gmail.com
Web: http://www.kjellerupvalgmenighed.dk/
69 Kjellerup Pensionistforening
Sandgårdsvej 32
8620 Kjellerup
Telefon: 86683055
Kontaktperson: Elly Jensen
E-mail: .
Web: .
70 Kjellerup Skole og Kjellerup Børnebibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87 702 330
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail:
Web:
71 Kjellerup Ungdomsskole
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: .
E-mail: .
Web: .
72 Kjellerupegnens Filmklub
Sindingsgade 24
8620 Kjellerup
Telefon: 86882016
Kontaktperson: Susanne Rørvig
E-mail: rorvigsalling@c.dk
Web: www.kjellerupegnens-filmklub.webbyen.dk
73 Kjellerupegnens filmklub
Sindingsgade 24
8620 Kjellerup
Telefon: 86882016
Kontaktperson: Susanne Rørvig
E-mail:
Web:
74 Kjellerupegnens filmklub i samarbejde med Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Lisbeth Sø
E-mail: .
Web: .
75 Kjellerupegnens filmklub, Kjellerup Bibliotek og Mosaikken
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail: .
Web: .
76 Knudstrup Borgerforening
Vejlevej 3
8620 Kjellerup
Telefon: 86880849
Kontaktperson: Bethina Madsen
E-mail:
Web:
77 Kontaktudvalget for Levring Sogn
Slussi 3
8620 Kjellerup
Telefon: 86882229
Kontaktperson: Naja Kjær Poulsen
E-mail:
Web:
78 Kontaktudvalget i Sjørslev/Demstrup
Trekanten 3, Sjørslev
8620 Kjellerup
Telefon: 86668020
Kontaktperson: Lars Holmsgaard
E-mail: lars.holmsgaard@privat.dk
Web: www.sjoerslev-demstrup.dk
79 Kræftens bekæmpelse - Kjellerup lokalforening
Brogade 20
8620 Kjellerup
Telefon: 86882573
Kontaktperson: Kis Jensen
E-mail:
Web: www.cancer.dk
80 Kræftens bekæmpelse, Kjellerup og Fodslaw Kjellerup
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Lisbeth Sø
E-mail: .
Web:
81 Kulturnatten v. Kjellerup Bibliotek
Skolegade 7
8620 Kjellerup
Telefon: 87 702 330
Kontaktperson: Hanne Ladefoged og Bente Sandberg
E-mail: bibhl@kjellerup.dk
Web:
82 Levring Menighedsråd
Solvænget 11
8620 Kjellerup
Telefon: 86882084
Kontaktperson: Lilly Grøn
E-mail: kegroen@post.tele.dk
Web:
83 Levring og Hørup Sogne
Kirkebakken 8
8620 Kjellerup
Telefon: 86883133
Kontaktperson: Lisa Olsen
E-mail: sogn@kjellerupkirke.dk
Web: www.kjellerupkirke.dk
84 Levring og Omegns Husholdningsforening
Midstrupvej 6, Midstrup
8620 Kjellerup
Telefon: 86 88 62 69
Kontaktperson: Inga Pedersen
E-mail: .
Web: .
85 LOF Midtjylland
Vævervej 10
8800 Viborg
Telefon: 87262326
Kontaktperson: Linda Lyngsø
E-mail: lone.h@lof-midtjylland.dk
Web: www.midtjylland.lof.dk
86 LOF Silkeborg, Kjellerup Bøger og Papir og Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon:
Kontaktperson: Lisbeth Sø
E-mail:
Web:
87 LOF Silkeborg, Kjellerup Bøger og Papir og Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon:
Kontaktperson: Lisbeth Sø
E-mail:
Web: www.silkebrogbibliotekerne.dk
88 LOF-Kjellerup, Blicheregnens Museum og Kjellerup Bibliotek
Skolegade 7
8620 Kjellerup
Telefon: 87700330
Kontaktperson: Lisbeth Dahl Sø Nielsen
E-mail:
Web:
89 Malmhøj
Malmhøj 1, Vinderslev
8620 Kjellerup
Telefon: 87702494
Kontaktperson: Bente Sørensen
E-mail: .
Web: .
90 Mausing Forsamlingshus
Dalbakkevej 6
8620 Kjellerup
Telefon: 86888585
Kontaktperson: Karl Petersen
E-mail: info@mausingmarked.dk
Web: www.mausingmarked.dk
91 Midt-Nord Turisme og Blicheregnens Museum
Blichersvej 30
8620 Kjellerup
Telefon: 87702470
Kontaktperson: Hans Kruse
E-mail: bem@kjellerup.dk
Web: www.blicheregnensmuseum.dk/museumforfor.htm
92 Midtjysk Kor
Bakkevænget 6
8840 Rødkærsbro
Telefon: 86658700
Kontaktperson: Inger Rask Pedersen
E-mail: midtjysk-kor@midtjysk-kor.dk
Web: www.midtjysk-kor.dk
93 Mosaikken
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 87702330
Kontaktperson: Inge Kring
E-mail: .
Web: .
94 Museum Silkeborg - Blicheregnen
Blichersvej 30
8620 Kjellerup
Telefon: 87205030
Kontaktperson: Britta Fuglsang
E-mail: bf@museumsilkeborg.dk
Web: www.museumsilkeborg.dk
95 Museum Silkeborg-Blicheregnen og Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: 89704870
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail: .
Web: .
96 Musikforeningen Polyfon
Klokkelyngen 12
8643 Ans By
Telefon: 86870662
Kontaktperson: Sonja Poulsen
E-mail: poulsenans@gmail.com
Web:
97 Nørskovlund Aftenskole
Tingskrivervej 26, Hinge
8620 Kjellerup
Telefon: 86886097
Kontaktperson: John Birk
E-mail:
Web:
98 Osteoporoseforeningen Kreds Viborg Amt
Hedeskrænten 1
8800 Viborg
Telefon:
Kontaktperson: Birgit E. Larsen
E-mail: .
Web: .
99 Pensionistdaghøjskolen Kjellerup
Søndergade 57
8620 Kjellerup
Telefon: 86882373
Kontaktperson: Arne Rasmussen
E-mail: inger-arne@webspeed.dk
Web: .
100 Plejehjemmet Fuglemosen
Fuglemosevej 5
8620 Kjellerup
Telefon: 87702480
Kontaktperson: Gitte Nonbo
E-mail: fumgnj@kjellerup.dk
Web:
101 PsykInfo i samarbejde med regionspsykiatrien i Kjellerup
Skovagervej 2
8240 Risskov
Telefon: 77893235
Kontaktperson: Per Rasmussen
E-mail: pra@psykiatri.aaa.dk
Web: www.psykinfo.dk
102 Radioklubben
.
8620 Kjellerup
Telefon: 60 66 20 28
Kontaktperson: Irene Ipsen
E-mail: .
Web: .
103 Rotary, Kjellerup og Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Hanne Vestergaard
E-mail: .
Web: .
104 Sandgårdsparken
Sandgårdsparken 1
8620 Kjellerup
Telefon: 87702363
Kontaktperson: Karna Lejsgaard
E-mail: .
Web:
105 Sct. Georgs Gildet Kjellerup
Illervej 2
8620 Kjellerup
Telefon: 86 882204
Kontaktperson: Aase Thiel-Nielsen
E-mail: thiel@mail.dk
Web: www.sct-georg.dk/kjellerup
106 Silkeborg Bibliotekerne i samarbejde med De Kreative Skole og Børnekultur Silkeborg
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Bente
E-mail: .
Web: .
107 Silkeborg Bibliotekerne i samarbejde med Silkeborg Brand & Redning
.
8620 Kjellerup
Telefon:
Kontaktperson: Heidi Sørensen/Bente Sandberg
E-mail:
Web:
108 Silkeborg Bibliotekerne i samarbejde med Sundhedsplejen
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Heidi Sørensen/Bente Sandberg
E-mail: .
Web: .
109 Silkeborg Bibliotekrene i samarbejde med Bog og Idé, Silkeborg
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Stinne Aarestrup
E-mail: .
Web: .
110 Silkeborg Dukketeaterfestival, Kjellerup Børnebibliotek og Mosaikken
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Bente Sandberg
E-mail: .
Web: .
111 Silkeborg kommune
Søtorvet 1
8600 Silkeborg
Telefon: 89701357
Kontaktperson: Mette Sørensen
E-mail: MetteLerche.Sorensen"silkeborg.dk
Web:
112 Silkeborg Kommune -Ældre - og Handicapudvalget
Søvej 3
8600 Silkeborg
Telefon: 23 10 99 70
Kontaktperson: Channie Thusgaard Nielsen
E-mail: channieThusgaard.Nielsen@Silkeborg.dk
Web: silkeborgkommune.dk
113 Sjørslev Demstrup Idrætsforening
Sognegårdsvej 13
8620 Kjellerup
Telefon: 86667810
Kontaktperson: Lars Nielsen
E-mail:
Web:
114 Sjørslev Sogns Menighedsråd
Trekanten 7
8620 Kjellerup
Telefon: 86667194
Kontaktperson: Margrethe Ringbro
E-mail: -
Web:
115 Sjørslev-Almind-Lysgaard Pastorat
Kirkekontoret, Silkeborgvej 1
8800 Viborg
Telefon: 86667048
Kontaktperson: Jonna Schmidt Jensen
E-mail: imje@km.dk
Web:
116 Socialstyrelsen i samarbejde med Kjellerup Bibliotek
Tinghusvej 16
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Ilse
E-mail: .
Web: .
117 Spejderne i Thorning
Tørrepladsen 31
8620 Kjellerup
Telefon: 86880884 el. 22173880
Kontaktperson: Kern Oddershede
E-mail: kern@post10.tele.dk
Web: hotel.dds.dk/steenblicher/thorning/
118 Støtteforening for Nørskovlund Forsamlingshus
Tingskrivervej 26, Hinge
8620 Kjellerup
Telefon: 86886097
Kontaktperson: Lene Henriksen
E-mail:
Web:
119 Søndergaards Have
Prangervej 5, Skræ
8620 Kjellerup
Telefon: 86880780
Kontaktperson: Hanne Jacobsen
E-mail: mail@sondergaardshave.dk
Web: www.sondergaardshave.dk
120 TAWØL (Tange Sø Whisky og Øl Laug)
Egernvej 12
8643 Ans By
Telefon: 86870922
Kontaktperson: Peter Baggerman
E-mail: info@tawoel.dk
Web:
121 Team Designa Køkken
.
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: Ivan Laugesen
E-mail: il@arena-kjellerup.dk
Web: .
122 Thorning Forsamlings hus
Blichersvej
8620 Kjellerup
Telefon: .
Kontaktperson: .
E-mail: .
Web: .
123 Thorning foredragsforening
Munkemarken 21
8620 Kjellerup
Telefon: 86880476
Kontaktperson: Hanne Pehrson
E-mail: hh@pehrson.de
Web:
124 Thorning Friluftsspil
Kong Valdemarsvej 12, Thorning
8620 Kjellerup
Telefon: 25017374
Kontaktperson: Stefan Mäkinen
E-mail: st.ma@hotmail.com
Web: www.thorning.com
125 Thorning Idrætsforening
Birkevej 18
8620 Kjellerup
Telefon: 86880389
Kontaktperson: Cita T. Brøns
E-mail: cita-poul-erik@mail.tele.dk
Web:
126 Thorning Menighedsråd
Tørrepladsen 35 Thorning
8620 Kjellerup
Telefon: 86889012 51743067
Kontaktperson: Eivind Lihn
E-mail: .
Web: .
127 Thorning Skole
Møllevej 7, Thorning
8620 Kjellerup
Telefon: 87700777
Kontaktperson: Lene Bech
E-mail: thorningskole@kjellerup.dk
Web:
128 Tif's venner
Nyvangsvej 16, Knudstrup
8620 Kjellerup
Telefon: 86880695
Kontaktperson: Hanne Jensen
E-mail:
Web:
129 Tirsdags-Træf
Bygaden 18, Levring
8620 Kjellerup
Telefon: 86882575
Kontaktperson: Karen Margrethe Kristensen
E-mail: karenmargrethe@fibermail.dk
Web: .
130 Tirsdags-Træf Levring
Bygaden 18, Levring
8620 Kjellerup
Telefon: 86882575
Kontaktperson: Karen Margtrethe Kristensen
E-mail: karenmargrethe@fibermail.dk
Web: .
131 Treklang Musikskole
Vestre Ringvej 11
8850 Bjerringbro
Telefon: 87515200
Kontaktperson: Erling Kyvsgård
E-mail: treklang@bjerringbro.dk
Web:
132 Viborg og Omegns Kaninavlerforening
Øster VAndetvej 26
8840 Rødkærsbro
Telefon: 21254773
Kontaktperson: Benny Garly
E-mail: garly@os.dk
Web: www.viborgkaniner.dk
133 Vinderslev Pensionistforening
Tulipanvej 1
8620 Kjellerup
Telefon: 86812767/23252778
Kontaktperson: Henry Lund
E-mail: lisoghenry@fibermail.dk
Web:
134 Visens Venner
Søndergade 13
8620 Kjellerup
Telefon: 86882695
Kontaktperson: Per Mark
E-mail: permark@mail.dk
Web: www.visensvenner-kjellerup.dk
135 Visens Venner, Mosaikken og Kjellerup Bibliotek
Søndergade 13, 1.
8620 Kjellerup
Telefon: 86882695
Kontaktperson: Per Mark
E-mail: .
Web: www.visensvenner-kjellerup.dk
136 Vium/Hvam Idrætsforening
Bisballevej 9
8800 Viborg
Telefon: 86668555
Kontaktperson: Jan Broe
E-mail: janb31@wanadoo.dk
Web:
137 Wildtoys
Holmgaardvej 22
8632 Lemming
Telefon: 40728920
Kontaktperson: Dan Grevelund Quelle
E-mail: dan@wildtoys.dk
Web:
138 Ældre Sagen
Gl. Skolevej 35
8620 Kjellerup
Telefon: 50717277
Kontaktperson: Else Maj
E-mail: svemf@hotmail.com
Web: .
139 Ældresagen
Liljevej 31; Vinderslev
8620 Kjellerup
Telefon: 86888327/26878327
Kontaktperson: Jette Wûrtz Overbeck
E-mail: jetteoverbeck@gmail.com
Web:
140 Ældresagen Kjellerup
Bjergfyrren 7
8620 Kjellerup
Telefon: 40192088
Kontaktperson: Kjeld Andersen
E-mail: .
Web:

TilbageTil top